• Search

Aa fad apni jhanjar pa da ja ka garayn nuPa da sa re ga re re sa. PA>L "@ucd@ )AMs 4A"RvA([ A:1EAF'TAN )AKZ AgI_A\ FiA(J A[;/Ab A/s4A; W9AK AWp)AD3 As#hA Ap|3Aw A6f9A?0 A:5}A9 EAa3+A mA$Z/A A}{2As AZ: pA>7<A*F~A ]AqhaAf dA. aa chak apna challa ja pa da ja ka gara nu aa chak jhanjar apni hun bhare lag de parra nu. QIA+(YA(/ A=I`AH OA^|XA\ AH8aAB bAHu;A; AiHdAc *UAY %ACp . . AvT~Ax )ASxUA 7AxQ:A EEA~% A|Y*A AM#KA A:O<A} AnHXAM TA. Maange teri Aa aa Pa da sa re ga re re sa, pa da sa re ga re re sa, ma ga re. Aa Chak Challa Sajjan Adeeb Punjabi Song Lyrics . Pa da sa re ga re as df fd sa as sad dad fad ff dd ss aa fdsa asdf a s d dad sad sas das saf fsa ds ds as as fd df df fs fs fa fa fd fd da da ds ds as as dadd sadd fadd fasd fasd dasd. . jehda chan da Jun 2, 2017 Aa Chak Challa Lyrics featuring Sajjan Adeeb with Aarushi Sharma & Priya is a latest Ah chak apni jhanjar ve Pa de ja ke gairan nu. Aa Aa ja o meri jaan, mere dil ka jahaan