Hastmutn karen se bacha paida karen mai porbolem ati hai